Οδηγός Τιμών για τα Τεστ
Covid-19

Οι βασικότεροι τύποι των διαγνωστικών τεστ κορωνοϊού είναι η μοριακή μέθοδος ανάλυσης (PCR), με κλασική και ταχεία ανάλυση, η ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού (RAPID) και τα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του ιού.

Διενεργούνται όλες από την CARE AND TOURISM ENTERPRISES , ενώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε ιατρικό και τεχνολογικό επίπεδο παγκοσμίως, για να εντάξουμε νέες μεθόδους ανίχνευσης, πάντα με επίκεντρο την ακρίβεια των αποτελεσμάτων και γνώμονα την ασφάλεια. 

Covid test

Τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοιού (PCR test)

Τι είναι το μοριακό τεστ (PCR) ανίχνευσης Covid – 19 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα;
• Είναι η πλέον αξιόπιστη εξέταση ανίχνευσης του ιού σε άτομα που έχουν συμπτώματα αλλά και σε ασυμπτωματικούς φορείς που έχουν εκτεθεί στον ιό.
• Σε συμπτωματικούς ασθενείς η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου κυμαίνεται άνω του 99%.
• Ένα αρνητικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 σημαίνει ότι ο ιός δεν ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό, εκτός από την περίπτωση των μη μολυσμένων ατόμων, μπορεί να συμβεί και στους ασυμπτωματικούς φορείς του ιού που βρίσκονται στη φάση επώασης.
• Το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα υπερτερεί του στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος καθώς το υλικό που συλλέγεται είναι κατά κανόνα περισσότερο και δεν επηρεάζεται από τον λήπτη ή τον ασθενή. 

Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού (Rapid test)

Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test)

10€

Τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοιού (PCR test)

Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης κορωνοιού με την μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR

47€

Στην CARE AND TOURISM ENTERPRISES διενεργείται επίσης και τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων. 

Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων εξέταση IgG
45€

Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων εξέταση IgM
45€

Δειγματοληψία και Τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων εξέταση IgA.
50€

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται στο χώρο σας και τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό, ο εξεταζόμενος αποφεύγει τη ταλαιπωρία αλλά και τις άσκοπες επαφές με τρίτους.

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το δίκτυο δειγματοληψιών συνεχώς διευρύνεται και καλύπτουμε κάθε σημείο της ΒΔ Ελλάδος.

Διεύθυνση
Ναπολεοντος Zερβα 17
Iωάννινα, ΤΚ. 45332
Ελλάδα

Επικοινωνήστε
Τηλέφωνο 1: 6936490848
Τηλέφωνο 2: 6932665280
email: info@careandtourism.com


Ωράριο
24 ώρες το 24ωρο
365 ημέρες το χρόνο

Χάρτης care and tourism